Als je kind in groep 4 zit leert het natuurlijk weer veel nieuwe dingen. Het totale overzicht van wat kinderen in groep 4 gaan leren delen we graag met je aan de hand van dit item. We maken onderscheid tussen sociale vaardigheden en vakken voor de algemene vorming. Per onderdeel lichten we kort toe wat een kind in groep 4 allemaal moeten kunnen om twee keer per jaar die belangrijke Cito-toetsen te maken (lees daar meer over). We eindigen met de vraag hoe je als ouder het beste je kind kunt helpen als het eenmaal in groep 4 zit.

Twee hoofdvakken

Zoals gezegd maken we onderscheid tussen sociale doelen en vakken voor de algemene vorming. Het is belangrijk om te beseffen dat kinderen in groep 4 zich op die twee fronten gaan ontwikkelen. Het sociale stukje zal zich uiten door het willen afspreken met vriendjes en bij de groep willen horen, terwijl kinderen in groep 4 vaak ook meer en meer willen weten van de wereld om hen heen en openstaan voor nieuwe informatie. Wat dat betreft zijn de dagen in groep 4 doorgaans goed gevuld met vakken die zich op de sociale kant richten en vakken die tegemoet komen aan het leren van nieuwe weetjes, vaardigheden en strategieën voor bijvoorbeeld rekenen en taal.

Sociale opvoeding

Gezien worden, samenspelen, samenwerken en gestalte aan de eigen persoon geven zijn slechts enkele van de punten die een kind in groep 4 meemaakt. De sociale ontwikkeling is in groep 4 in volle gang. De kinderen leren in de lessen in sociale vaardigheden hoe ze om moeten gaan met anderen, zichzelf en emoties een plek kunnen geven. Afhankelijk van de methode die de leraar gebruikt duiken de kinderen de diepte in en leren ze zichzelf in een jaar tijd op een heel andere manier kennen. Zo worden kinderen in groep 4 meer zeker en krijgen ze vertrouwen in anderen en hun omgeving. Belangrijke voorwaarden om nog verder tot groeien te komen.

Kennisvakken

Spelling, begrijpend lezen, rekenen, aardrijkskunde, biologie, natuurkunde, handvaardigheid en techniek zijn allemaal voorbeelden van vakken die komen kijken als we het hebben over de algemene kennis en vaardigheden. In groep 4 komen al deze vakken aan bod en is er een goede opbouw vanaf de voorgaande groep tot de groep die volgt. Deze ontwikkelingen op het vlak van taal, rekenen, wereldoriëntatie, verkeer en drama, muziek, gym en levensbeschouwing worden door de leerkrachten van groep 4 bewaakt middels goede lesmethodes die leerlingen uitdagen om zelf goed na te gaan denken, samen te werken met anderen, meningen te geven en te onderbouwen en vooral een eerlijk beeld te krijgen van wat zich om hen heen gebeurt in het dagelijks leven.

Toetsing

Om te bepalen of kinderen in groep 4 goed mee kunnen komen met de lesstof op het gebied van de algemene vakken worden er jaarlijks vele toetsen gemaakt. Daarbij wordt er onderscheid gemaakt tussen de toetsen vanuit de methode en de toetsen van Cito. De methodetoetsen zijn op korte termijn en gaan vooral over de lesstof die nog maar kort geleden behandeld is. De Cito-toetsen zijn van de lange termijn en geven een beeld van wat een kind geleerd heeft in een half jaar onderwijs. Deze Cito-toetsen vinden twee keer per jaar plaats, namelijk in januari en in mei. De uitslag van Cito-toetsen is doorgaans belangrijker voor de verdere loopbaan.

Begeleid je kind

Natuurlijk wil je je kind graag helpen in groep 4. Hoe pak je dat u het beste aan zonder een stuk zelfstandigheid te verwaarlozen? Kinderen in groep 4 hechten zowel aan een stukje zelfstandigheid als een stukje betrokkenheid en zullen vaak zelf hulp vragen. Daarom is het als ouder vooral verstandig om betrokkenheid te tonen door te vragen wat er op school is gedaan en hoe het verder gaat. Huiswerk en opdrachten kun je het beste door je kind zelf laten maken, maar wel controleren zonder dat je direct alle fouten verbetert. Je kind moet ook leren om fouten te maken en deze zelf te verbeteren of van een gemaakt foutje te leren.