Heb jij een kind van 4 jaar en gaat hij/ zij straks naar school? Dan is het fijn om veel te weten te komen over het reilen en zeilen op de basisschool. Met behulp van dit artikel informeren we je verder over belangrijke zaken die op school aan bod gaan komen. Zo kun je als ouder goed voorbereid aan een nieuw hoofdstuk beginnen met je kind. We gaan het hebben over vakken die op school gegeven worden, toetsen die afgenomen worden en wat je kunt ondernemen als je kind niet goed mee kan komen op de normale basisschool.

Vanaf 4 jaar naar school

In Nederland gaan veel kinderen vanaf vier jaar naar de basisschool. Dat is een mooie leeftijd om te beginnen met leren in de kleuterklas. Het is echter niet verplicht om met 4 jaar naar school te gaan. De wettelijke leerplicht geldt pas als een kind 5 jaar is. Dan moet een kind naar school. Toch is het handig om een kind al op 4 jaar naar school te doen, want het leer dan al snel spelen met andere kinderen en wordt goed voorbereid op het leren in de hogere groepen. Bij twijfel kun je in overleg met de school besluiten om het langzaam op te bouwen en een kind nog in de middag thuis te laten, bijvoorbeeld voor een slaapje.

Basisonderwijs

Wat de naam basisschool al zegt leren kinderen de basis van het leren. De basis wordt gelegd op allerlei gebieden, waaronder rekenen, taal, schrijven, spelling, lezen, begrijpend lezen, woordenschat, sociaal-emotionele ontwikkeling, levensbeschouwing, bewegingsonderwijs, zicht op media, programmeren en verkeer. Dat zijn een heleboel vakken, maar er is natuurlijk een logische opbouw in. In groep 3 leren kinderen lezen en schrijven, waarna in groep 4 het begrijpend lezen en woordenschat een belangrijke rol gaan spelen. Rekenen begint met kleine getallen en wordt middels mooie leerlijnen steeds wat lastiger, maar wel te volgen als kinderen zich volgens plan ontwikkelen. Veel vakken vinden dagelijks plaats, zoals rekenen en taal, maar sommige vakken staan slechts eens per week op de agenda.

Cito-toetsen

Om de leerlijnen te bewaken worden op school toetsen afgenomen. Er is een verschil tussen methodetoetsen en LVS-toetsen. De methodetoetsen vinden eigenlijk direct plaats nadat een bepaald blok is behandeld in de klas, maar de Cito-toetsen worden twee keer per jaar gedaan. Hoewel de methodetoetsen belangrijk zijn, toch worden vooral de scores van Cito-toetsen gebruikt om de resultaten van kinderen in kaar te brengen. Deze toetsen gaan immers over de doorgaande leerlijn, zijn onafhankelijk en goed te interpreteren door de leerkracht. Aan de hand van Cito-toetsen worden eventueel plannen opgesteld om een kind of een complete groep verder te helpen in het leren.

Speciaal onderwijs

Er kunnen tal van redenen zijn dat een kind niet goed mee kan komen op de normale basisschool. Die problemen kunnen komen door een achterstand in het leren, maar ook door gedrag of door een handicap. Wanneer een kind niet goed mee kan komen op de gewone basisschool kan het naar het sbo worden verwezen. Basisscholen moeten wel alles gedaan hebben om een kind te helpen. Het kan echter zijn dat een kind niet begeleid kan worden en door experts verwezen wordt naar het speciaal onderwijs. Meestal is dat een vervelende gebeurtenis voor kinderen en hun ouders, maar de ervaring leert dat het sbo (speciaal basisonderwijs) heel goed in kan schatten wat een kind met speciale leer- of gedragsbehoeften nodig heeft en daarop in kan zetten.

Meer info

Hoewel we in Nederland onderwijs geven dat goed is georganiseerd, is er ook veel onduidelijk. Meer informatie over onderwijs vind je dan ook op de website van de overheid en het ministerie. Maar vergeet niet om ook langs te gaan op de school van je kinderen zelf of de toekomstige school. De kaders voor het onderwijs worden door de regering opgesteld, maar scholen mogen daar zelf een draai aangeven. Scholen kunnen onderling behoorlijk verschillen en dat maakt het mogelijk om te kunnen kiezen tussen profielen en achtergronden. Een afspraak op school is zo gemaakt en de meeste directies zijn blij om ouders te mogen verwelkomen voor een praatje of een rondleiding.