Kinderen in groep 4 maken tweemaal per jaar een Cito-toets. Ten eerste in januari en betreft de Cito M4. De tweede toets vindt plaats in mei of juni , de E4-toets. Wat is nu van belang om als ouder van een kind in groep 4 te weten over deze toets. In dit artikel leggen we alles uit over de Cito M4 en E4. Daardoor bent u helemaal geïnformeerd.

Welke toetsen worden er afgenomen?

Om te beginnen zijn dit de toetsen die in groep 4 in januari en mei/ juni worden afgenomen: begrijpend lezen, spelling, woordenschat en rekenen. De kinderen worden getoetst over alle onderdelen die in groep 4 behandeld moeten worden. Onder andere: vermenigvuldigen en delen tot en met honderd, de tafels en grote sommen. Op het gebied van spelling gaat het over de juiste schrijfwijze van zowel categoriewoorden als werkwoorden. Woordenschat wordt getoetst aan de hand van de woorden die alle kinderen in groep 4 moeten weten. Begrijpend lezen gaat over de wijze waarop kinderen teksten lezen en interpreteren. Deze onderdelen komen door het leerjaar heen aan de beurt en zouden dus goed gemaakt moeten kunnen worden.

Belang

Waarom neemt de basisschool deze Cito’s bij kinderen af? Waarom willen ze alles weten van de scores van kinderen? De basisschool doet er alles aan om de doorgaande lijn van kinderen vast te leggen. Door de Cito twee keer af te nemen is die lijn goed te volgen. De leerkrachten kunnen zien of leerlingen individueel of als klas genoeg vooruit gaan. Zo niet, dan kan er een plan worden gemaakt om het kind verder te helpen in het leren.

Tot slot zijn de Cito-scores van belang voor de uitstroom na de basisschool richting het voortgezet onderwijs. De score telt dan ook mee.

Voorbereiding

Normaal gesproken is het zo dat de basisschool haar leerlingen goed voorbereid op de Cito-toetsen die in januari en mei worden afgenomen. Alle inhoud van de Cito-toets komt dan ook dagelijks terug. Je mag dus aannemen dat kinderen vanzelf worden voorbereid op de Cito-toetsen. Helaas is dit niet helemaal het geval, want Cito’s verschillen nu eenmaal van de reguliere methodetoetsen. Niet alleen de inhoud is soms verder, ook de vraagstelling is anders dan kinderen gewend zijn op de methodetoetsen. Om die reden is het dat veel ouders besluiten om de Cito-toetsen thuis voor te bereiden. Daar zijn goede oefenboeken voor nodig, die weten wat er in groep 4 aan bod komt. De oefenboeken van Educazione kunnen helpen om kinderen zeer goed voor te bereiden op zowel de M4- als de E4-toets.

Cito-toets thuis oefenen

Educatieve uitgeverij Educazione heeft een drietal oefenboeken ontworpen voor groep 4. In deel één worden leerlingen voorbereid op alle Cito-toetsen van M4, terwijl deel 2 voorbereidt op de toetsen van E4. Deel 3 betreft het meest complete oefenboek en betreft een bundeling van deel 1 en 2. De meer dan 330 oefeningen per deel bieden de oefenboeken van Educazione volop materiaal om de Cito-toets van groep 4 met uw kind te oefenen. Op het gebied van rekenen en taal komt alles ruim aan bod. De oefenboeken van Educazione worden door vele ouders gebruikt om hun kinderen voor te bereiden op de Cito-toetsen. De oefenboeken zijn digitaal en fysiek te verkrijgen. Bezoek voor meer informatie deze pagina.
 
Conclusie

Als je kind in groep 4 zit worden twee belangrijke toetsen afgenomen: de Cito M4 en de Cito E4. De toetsen gaan in op alle vakgebieden en zijn erg belangrijk omdat ze de ontwikkeling van kinderen in kaart brengen. De leerkrachten gebruiken de scores om plannen te maken om kinderen verder te begeleiden. Vanwege het grote belang van de Cito-scores beslissen veel ouders om hun kinderen thuis extra voor te bereiden op de Cito-toetsen. De oefenboeken van uitgeverij Educazione helpen hierbij. In de oefenboeken komen alle onderdelen uit groep 4 aan bod en worden kinderen zeer goed klaargestoomd voor de toetsen van groep 4 op de basisschool.